Uz široko opće obrazovanje i detaljno strukovno obrazovanje učenici se osposobljavaju za rad, nastavak školovanja i samoobrazovanje za humana zanimanja u zdravstvu. Ako se odlučite upisati u naše Učilište, želimo vam puno uspjeha.

 

UPISI 2009./10.

 

 

zanimanje

bod. prag

br. uč.

važni  predmeti

zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka

44

28

hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, biologija

sanitarni tehničar/ka

40

28

hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija, fizika

farmaceutski tehničar/ka

52

28

hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, biologija

medicinski kozmetičar/ka

40

28

hrvatski jezik, strani jezik, biologija fizika, kemija

fizioterapeutski tehničar/ka

48

28

hrvatski jezik, strani jezik, biologija fizika, kemija

zubotehničar/ka

(Provjera ručne spretnosti koja ima isključni značaj.)

40

56

hrvatski jezik, strani jezik, kemija, biologija, fizika.    

Podaci u tablici su informativni. Učenici kod upisa uplaćuju udjel za povećanje tehnološko-tehničke razine izobrazbe iznad standarda koji se plaća iz državnog proračuna – od 100 do 500 kuna, ovisno o zanimanju.

 

Učenici kod upisa uplaćuju udjel za povećanje tehnološko-tehničke razine izobrazbe iznad standarda koji se plaća iz državnog proračuna – od 100 do 500 kuna, ovisno o zanimanju: 

 - zubotehničari 500 kn

 - medicinski kozmetičari 300 kn

 - farmaceutski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari i sanitarni tehničari 200 kn

 - fizioterapeutski tehničari 100 kn.

 

Datumi prijave i upisa bit će pravodobno objavljeni u javnim glasilima.

DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI U UČENIČKOJ REFERADI - tel. 4668273.

 

 

 

UPISI 2009./2010.

 

 

LJETNI UPISNI ROK

     Prvi upisni krug:

 

PRIJAVE – 29. i 30. lipnja (ponedjeljak i utorak) od 8.00 do 16.00 sati

 

OBJAVA REZULTATA – 1. srpnja (srijeda) najkasnije do 14.00 sati

 

UPISI – 2. srpnja (četvrtak) od 8.00 do 16.00 sati

 

 

 

Na natječaj za upis učenik prilaže:

1.  PRIJAVNICU NA NATJEČAJ

2.  SVJEDODŽBE 7. I  8. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE (originali) TE DRUGU ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU (potvrdu liječnika opće prakse na prijavi – potvrdu Medicine rada o nepostojatnju  kontraindikacija na upisu)

3.  RODNI LIST ILI POTVRDU S PODATCIMA POTREBNIM ZA ŠKOLSKU MATIČNU KNJIGU ILI SVJEDODŽBE   

     (poželjno)

4.  DOMOVNICU

     (poželjno)

 

          

            U postupku prijavljivanja za upis, uz prijavnicu na natječaj, učenik može priložiti preslike dokumenata, osim svjedodžbi koje se predaju u izvornicima s time da za upis uz upisnicu prilaže originale ili ovjerene preslike ostalih dokumenata.

 

 

 

redni broj

ZANIMANJE/PROGRAM

trajanje obrazovanja (godine)

broj razrednih odjela

broj učenika

nastavni predmeti važni za izbor učenika

strani jezici koji se uče u školi kao obvezatni

POSEBNI UVJETI ** NAPOMENA

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Farmaceutski tehničar

4

1

28

hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, biologija

engleski/njemački

Kod prijave: liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (školski liječnik).   Kod upisa: svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti (specijalist medicine rada).  Bodovni prag:  52   Učenikov udio u troškovima povećanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja (za novi materijal i sredstva za nastavne vježbe u školi) - 200,00 kn

2.

Medicinski  kozmetičar

4

1

28

hrvatski jezik, strani jezik, biologija, fizika, kemija

engleski/njemački

Kod prijave: liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (školski liječnik).   Kod upisa: svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti (specijalist medicine rada).  Bodovni prag:  40   Učenikov udio u troškovima povećanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja (za novi materijal i sredstva za nastavne vježbe u školi) - 300,00 kn

3.

Zdravstveno-laboratorijski tehničar

4

1

28

hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, biologija

engleski/njemački

Kod prijave: liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (školski liječnik).   Kod upisa: svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti (specijalist medicine rada).  Bodovni prag:  44   Učenikov udio u troškovima povećanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja (za novi materijal i sredstva za nastavne vježbe u školi) - 200,00 kn

4.

Sanitarni tehničar

4

1

28

hrvatski jezik, matematika, kemija, fizika, biologija

engleski/njemački

Kod prijave: liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (školski liječnik).   Kod upisa: svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti (specijalist medicine rada).  Bodovni prag:  40   Učenikov udio u troškovima povećanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja (za novi materijal i sredstva za nastavne vježbe u školi) - 200,00 kn

5.

Fizioterapeutski tehničar

4

1

28

hrvatski jezik, strani jezik, biologija, fizika, kemija

engleski/njemački

Kod prijave: liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (školski liječnik).   Kod upisa: svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti (specijalist medicine rada).  Bodovni prag:  48   Učenikov udio u troškovima povećanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja (za novi materijal i sredstva za nastavne vježbe u školi) - 100,00 kn

6.

Zubotehničar

4

2

56

hrvatski jezik, strani jezik, kemija, biologija, fizika

engleski/njemački

Kod prijave: liječnička svjedodžba o nepostojanju kontraindikacija (školski liječnik).   Kod upisa: svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti (specijalist medicine rada).  Bodovni prag:  40   Učenikov udio u troškovima povećanja tehnološko-tehničke razine obrazovanja (za novi materijal i sredstva za nastavne vježbe u školi) - 500,00 kn   VAŽNO: Provjera ručne spretnosti (ima isključno značenje): provedba provjere ručne spretnosti - 30. lipnja (utorak) u 17.00 sati

 

                            U K U P N O

7

196

 

 

 

NAPOMENA: * Izbor petog predmeta između fizike, zemljopisa, kemije i biologije - popunjava se samo za opće i jezične gimnazije. Izbor  petog predmeta između

 

              zemljopisa, kemije i biologije - popunjava se samo za prirodoslovno-matematičke i prirodoslovnu gimnaziju.

                    **Posebni uvjeti su: bodovni prag, jezik i predmeti koji se uče na stranom jeziku (za dvojezične gimnazije), izborni predmeti, liječnička potvrda o nepostojanju

                      kontraindikacija, liječnička svjedodžba medicine rada,  ugovor o naukovanju, ugovor o realizaciji praktične nastave i sl.

 

 

 

 

 

 

 

 

mr. sc. Ivan Cesarec

Zagreb,

29. svibnja 2009.

 

 

 

 

 (žig i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

ZDRAVSTVENE  KONTRAINDIKACIJE ZA UPIS

 

 

         Za upis učenika u Zdravstveno učilište moraju biti zadovoljeni opći zdravstveni kriteriji i dobra koordinacija pokreta.    Kontraindikacije su: poremećaj vida na boje, teže psihičke bolesti i alergije na lijekove.

         Za sanitarne tehničare kontraindikacije su osim navedenog i teža oštećenja sluha i govora te teže deformacije lokomotornog sustava, a za zdravstveno-laboratorijske tehničare teže smetnje vida i stereovida.

         Za fizioterapeutske tehničare i medicinske kozmetičare kontraindikacije su kontaktni dermatitis, kronične bolesti kože i teži deformiteti lokomotornog sustava, a za medicinske kozmetičare još i dijabetes ovisan o inzulinu, epilepsija i poremećaji glasa i govora koji otežavaju komunikaciju.